نمایندگی خدمات پس از فروش کولر گازی توشیبا

اطلاعات در مورد شرایط و ضوابط گارانتی Guarantee


مدت زمان گارانتی:


زمان دوره گارانتی محصولات بر روی کارت گارانتی درج گردیده است و در مورد هر محصول بر روی کارت گارانتی ( طبق شرایط مندرج در پشت کارت ) به

صورت مستقل درج شده است که زمان شروع آن از تاریخ تولید محصول می باشد.

مدت زمان گارانتی برای هر محصول و شرایط ویژه گارانتی طبق جدول مدت گارانتی(جدول شماره 1) در زیر آمده است.

گروه محصولردیفنام محصولمدت زمان گارانتی از زمان تولیدمدت زمان تولید از زمان فروش یا نصبشرایط ویژه گارانتی
AC11کولر گازی18 ماه18 ماه10 سال خدمات پس از فروش

شرایط عمومی گارانتی :

1- ضمانت نامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.

2- خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارایه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد. ایراداتی که ناشی از طراحی، متریال،

مونتاژ شده که در اثر استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره گارانتی بروز می نماید. این خدمات در برگیرنده تعویض قطعه رایگان و اجرت تعمیر رایگان می باشد.

3- دستگاه های دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارایه برگ ضمانت نامه ضروری است.

4- خدمات گارانتی فقط توسط مراکز مجاز معرفی شده و در محل تعمیرگاه ارایه می گردد.

5- حداکثر مدت زمان پوشش خدمات گارانتی برای کولر 18 ماه می باشد. مدت زمان گارانتی کمپرسور کولرهای اسپیلیت 60 ماه می باشد. شروع گارانتی برای دستگاههایی

که دارای خدمات نصب رایگان نمی باشند، از تاریخ تولید محاسبه می گردد.